DEN VISE CHEFEN

en serie ledardagar på ett viktigt tema

Under 2012 och 2013 genomförde vi en serie av fyra ledardagar i Göteborg, Skåne och Stockholm. Temat var:

Under dagen får du verktyg och insikter som vi ser som nödvändiga för den nya tidens chef. Verktyg för att fungera som en vis chef, som kan verka mitt i din organisation på ett sätt som är hållbart för dig själv, din uppdragsgivare, dina medarbetare, kunder och leverantörer.

Att vara chef är en grannlaga och mycket svår uppgift, speciellt när kraven ökar hela tiden. Frågan är hur länge dessa krav kan öka, utan att människor går sönder?

Vi vill ge dig perspektiv som gör att du kan stå fram som en chef mitt i den nya tiden. En vis chef!

Vi kommer inte att ge dig de gamla verktygen som du redan har fått i andra ledarutvecklingar, utan du kommer att kunna påbörja en förändring av ditt sätt att se på din chefsroll, i den nya tiden.

Du får möta några av dagens mest erfarna chefer och ledarutvecklare som bygger sin verksamhet på en ny plattform.

En av dem är Maria Tornberg som är ledarutvecklare och forskare inom ledarskap. Hon inleder med den nya tidens ledarutveckling.

Björn Natthiko Lindeblad har kommit tillbaka i byxor efter att ha varit buddhistmunk i 17 år. Han kommer att prata om inre stillhet som källan till det nya ledarskapet.

Bo Dahlstrand är en erfaren chef som suttit i ledningsgrupper i börsnoterade företag. Hans resa till livsvisdom ger dig en smak på den nya tidens ledarskap.

Slutligen får du dig till livs en sann glädjespridare – Karl-Erik Edris som ger dig insikter om personlig mognad, utveckling och ledarskap.

Denna dag är en satsning på dig själv. Se det som en kortkurs i den nya tidens ledarskap, en inledning till att få nya tankar och idéer om hur du ska sätta segel och hålla i rorkulten i ditt ledarskap i den nya tiden.

Vi genomförde dessa dagar framgångsrikt med ett stort antal deltagare.

Här finner du dels länk till sidor som rapporterar om eventet, dels program/inbjudan: