3D4D5D Business Design – VERKTYGSLÅDAN

Coaching brukar ha en tydlig inriktning mot att genom FRÅGOR locka fram svaren från den man coachar. Principen är att man faktiskt har allt man behöver på ”insidan”, och en bra coach styr inte, utan triggar den som coachas till att ”leda sig själv”. Jag jobbar också så, men jag levererar också modeller, tankesätt och verktyg som är oerhört användbara i en multidimensionell verklighet. Det är som så att när man träder in i en expanderad verklighet, så förändras våra sinnen och nya möjligheter som vi inte trodde var möjliga står för dörren. Då är VERKTYG viktiga, och om man tar till sig de verktyg som jag levererar så är man bättre beredd på den verklighet man går in i – den multidimensionella 3D4D5D verkligheten!

Business Design är en coachprocess som ger en rad verktyg för att börja arbeta medvetet med sitt företags utveckling på ett multidimensionellt sätt. Flera av verktygen kräver en del träning och fokus, men när du väl har integrerat verktyget kommer du att inse vilken kraft du kan utveckla med dessa verktyg!

Följande lista är en del av de VERKTYG som vi utbildar och tränar dig i så du kan integrera dem i din vardag som företagare.

  • DEN SJUNDE RIKTNINGEN – den yttre verklighetens sex riktningar öst/väst/syd/nord och UPP/NER kompletteras av den INRE riktningen – den sjunde
  • DITT INRE RUM – ett inre konferensrum som kompletterar ditt tredje dimensionella konferensrum!
  • DITT INRE TEAM – i den multidimensionella modell vi arbetar med kan vi medvetet bygga ett inre TEAM – ett team som gör mycket av det jobb som ökar din effektivitet och framgång
  • INNERNET – Ditt inre nätverk, din ”kontrollpanel” för att ”lyssna på rörelsen” och påverka händelseutvecklingen på din egen tidslinje
  • KINESIOLOGI OCH INTUITION – om kommunikation med det inre teamet
  • KALIBRERING – en process för att kalibrera dig och dina energier för problemlösning och rikta dig mot dina mål
  • INFORMATIONSPOLICY – din policy om när du vill ha information och inte
  • VIBRATIONELL ATTRAKTION – vi är en form av magneter, men oftast omedvetna om vad det är vi drar till oss. Här lär vi oss det som kallas vibrationell attraktion!
Den multidimensionella verkligheten – tre dimensionslager – ofta kallade tredje, fjärde och femte dimensionen
VERKTYGSLÅDAN!

Dela gärna

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *