Business Design är en coachprocess som ger en rad verktyg för att börja arbeta medvetet med sitt företags utveckling på ett multidimensionellt sätt. Flera av verktygen kräver en del träning och fokus, men när du väl har integrerat verktyget kommer du att inse vilken kraft du kan utveckla med dessa verktyg!

Följande lista är en del av de VERKTYG som vi utbildar och tränar dig i så du kan integrera dem i din vardag som företagare.

  • DEN SJUNDE RIKTNINGEN – den yttre verklighetens sex riktningar öst/väst/syd/nord och UPP/NER kompletteras av den INRE riktningen – den sjunde
  • DITT INRE RUM – ett inre konferensrum som kompletterar ditt tredje dimensionella konferensrum!
  • DITT INRE TEAM – i den multidimensionella modell vi arbetar med kan vi medvetet bygga ett inre TEAM – ett team som gör mycket av det jobb som ökar din effektivitet och framgång
  • INNERNET – Ditt inre nätverk, din ”kontrollpanel” för att ”lyssna på rörelsen” och påverka händelseutvecklingen på din egen tidslinje
  • KINESIOLOGI OCH INTUITION – om kommunikation med det inre teamet
  • KALIBRERING – en process för att kalibrera dig och dina energier för problemlösning och rikta dig mot dina mål
  • INFORMATIONSPOLICY – din policy om när du vill ha information och inte
  • VIBRATIONELL ATTRAKTION – vi är en form av magneter, men oftast omedvetna om vad det är vi drar till oss. Här lär vi oss det som kallas vibrationell attraktion!
3D4D5D BUSINESS DESIGN 2.0 TOOLBOX