BUSINESS DESIGN 2.0 – AFFÄRSUTVECKLING

3D4D5D – Business Design 2.0

Mirrorgates affärsutvecklingsmodell bygger på annorlunda premisser än de traditionella. Lika bra att vara tydlig med detta – vi arbetar med att utveckla ditt företag med en expanderad världsbild som grund.

Vi ser företagande och entreprenörskap som ett uttryck i tredje dimensionen av vad som förekommer i den fjärde och femte dimensionen.

Om du nu inte är vän av nydaning, så är det dags att sluta läsa här, om du ser och sett hur den nya tiden har kvaliteter och fenomen som du vill utforska i ditt företagande – ja då har du kommit rätt!

Vi arbetar med kunskaper som bl a bygger på

 • Prediktiv intuition
 • Kunskaper om den fjärde dimensionens påverkan på vår vardag
 • Företaget som ett energisystem som kan ha
  • Blockeringar
  • Dålig anpassning till omvärlden
  • En energisignatur som ger fel signaler till omvärlden
 • Att vi kan ta hjälp av aspekter av vårt eget medvetande som normalt inte anlitas i vår vardag
 • Att vi kan marknadsföra, kommunicera och producera baserat på den nya tidens premisser

Vår modell för analys och utveckling av företag handlar om att acceptera ovanstående och lite till i en förändrad och expanderad världsbild, och sedan arbeta med dessa premisser som grund i vårt program.

6 månaders affärsutvecklingsprogram

Under sex månader får du stöd av en av våra konsulter som tränats i prediktiv intuition och som kan arbeta medvetet i ett antal dimensioner samtidigt. Vår affärsutveckling har symbolerna 3D, 4D och 5D som indikation på att vi alltså arbetar mångdimensionellt. Dessa symboler representerar tredje till femte dimensionen, och det är alltså de domäner som vi medvetet arbetar med i din affärsutveckling.

Under 6 månader arbetar vi med bl a följande:

 1. Tydliga mål på 6, 12, 24 och 36 månaders sikt
 2. Sannolikhetsvärdering av dessa mål baserat på information som vi hämtar från 4D och 5D
 3. Ingående analys av alla komponenter i ditt företagande
  1. Marknadsföring
  2. Försäljning & distribution
  3. Leverantörer & partners
  4. Företagets affärssystem
 4. SETUP och skapande av energisystem för ditt företag
 5. Eliminering av blockeringar och städning av mentala, emotionella och fysiska delar av företaget
 6. Träning av din egen intuition för att leda företaget baserad på en ”utökad ledningsgrupp” som är ett team från 3D, 4D och 5D
 7. Utbildning i metoder för energistädning och hantering av blockeringar i företagets energiflöden
 8. Kontinuerlig coaching via e-post, sms, mejl och i personliga möten

SYFTE

Syftet med vår affärsutvecklingsmodell är:

 1. Att du tar klivet in i en expanderad världsbild och känner dig ”hemma” i den
 2. Att du får metoder för kommunikation med denna expanderade krets av samarbeten, och metoder för energianalys och hantering av energiflödena i ditt företagande
 3. Att dina mål uppnås baserat på informationsinhämtning från 4D och 5D som ger indikationer på eventuella kursändringar, eliminering av delar, tillägg, etc samt hantering av blockeringar i ditt företag
 4. Att flödena i företaget blir tydligt förstådda och kan hanteras så snart eventuella blockeringar uppstår
 5. Att du blir en självständig aktör med en trygg koppling till de nivåer av verkligheten som vi introducerat i programmet

Kontakta Johnny Alm för en första träff omkring vår affärsutvecklingsmodell.