UTBILDNINGS- & STÖDMATERIAL

BusinessDesign programmets arbetsmaterial är givetvis ditt eget företag och dess utveckling! Det är ditt företag, du och ditt stöd på alla de nivåer vi arbetar med som är fokus för vårt arbete.

Till det för jag utbildning-, stödmaterial, processer och metoder för att du skall lyckas med din målsättning. All material som vi använder bygger på var du är, och vart du skall med ditt företagande. Så jag har en stor arsenal med verktyg som jag använder för att du skall lyckas.

Jag samlar successivt material på denna sida för att du skall kunna ladda ner och skriva ut!

UTBILDNINGSMATERIAL

Här kommer inom kort dels pdf:er på mina Powerpoints, dels mindre häften runt olika tema. Youtube bibliotek håller på att byggas upp, så där finner du inom kort klipp som ingår i processen som Business Design är.

STÖDMATERIAL

För ordningens skull.. tillför jag att allt material som du kan ladda ner på denna sida är enbart för din egen exklusiva användning inom ramen för programmet. All annan användning är inte tillåtet annat än med mitt skriftliga medgivande.