Ledardagar och stöd till ledare i förändring... är vårt tema.

KEY NOTE PERCY BARNEVIK

LOTTIE KNUTSSON

Fritidsresegruppens informationsdirektör Lottie Knutson är van att ständigt vara i hetluften. När hon utnämndes till "Årets Branschkvinna 2004" var motiveringen att hon "med aldrig sinande engagemang och kunskap styr bilden av industrin och har givit branschen ett ansikte".

I grunden är Lottie Knutson journalist. Av andra journalister har hon under lång tid varit rankad som en av de mest trovärdiga bland svenska företag och organisationer. Lottie har tillsammans med sitt team rott ut kriser som omfattat allt från inbördeskrig, försenade hotellbyggen som till den tragiska tsunamikatastrofen, vilken även gjort henne till ett namn för den breda allmänheten.

KEY NOTE PERCY BARNEVIK

KEY NOTE PERCY BARNEVIK

Möt och lyssna på nestorn inom svenskt näringsliv som i sin bok "LEDARSKAP - 200 råd" ger dig sina bästa råd efter ett långt liv som framgångsrik ledare.

Ledare inspirerar och frigör energi hos medarbetarna och teambyggande med förtroende och lojalitet är grundläggande för framgång. Förtroende tar tid att bygga men går snabbt att förlora. Ska ”stora” saker uträttas krävs ”stora” team. Ledaren själv måste ha stort självförtroende, ambition och ibland ställa ”orimliga” krav för att nå extraordinära resultat. Det hjälper om ledaren alltid arbetar, sover överallt och när som helst. Det slitna uttrycket ”walk the talk” förkroppsligar ledaren.

ROBERT KARJEL

ROBERT KARJEL

Robert Karjel har på uppdrag från FN och EU lett en helikopterdivision Adenviken för att bekämpa piraterna. Han har även byggt upp en division i Afghanistan.

Robert Karjel inspirerar kring hur en organisation likväl som den enskilde medarbetaren framgångsrikt möter helt nya uppgifter trots svåra yttre och inre förhållanden, individens egen tveksamhet eller rent utav rädsla. Du får inspiration och insikt i hur det ”omöjliga” kan delas upp i hanterliga delar utan att helheten förloras.

Inför uppdraget att bekämpa somaliska pirater fick han mycket kort tid på sig att förbereda sig och sitt förband på insatsen. Organsiationen var också präglad av tidigare misslyckanden inom försvarsmaktens helikopterverksamhet, där prestigeprojekt kraftfullt försenats och många kollegor omkommit i flyghaverier.