TEAMANALYS – vilka brister har du i ditt team?

Vi genomför teamanalyser baserade på testning enligt välkända teamrollsmodeller. Tester samt dialoger och intervjuer ligger som grund för dels rådgivning av teamet, dels ren teamträning genom observationsmetoder och uppgiftsorienterade workshops.