SECOND OPINION

Har du en rekrytering på gång där du känner att du vill validera kandidaternas personlighet, och din egen rangordning och bedömning av slutkandidaterna? Då är vår tjänst ”Second opinion” ett utmärkt komplement till din rekryteringsprocess.

Kvalitetshöjningen i din rekrytering blir avsevärd, och du får en bredare bedömning och träffsäkrare personlighetsbedömning av dina kandidater. Har du råd att ta fel beslut? Vi har hjälpt en lång rad organisationer att ge en second opinion av deras slutkandidater vid deras rekryteringar, då framförallt av nyckelrekryteringar.

  • Lämpligt i slutskedet då ni har 2-6 slutkandidater som skall rangordnas
  • Vi genomför testerna Big Five Personlighetsprofil 
  • Vi genomför analys av profilerna samt intervju med kandidaterna
  • Vi avrapporterar genom skriftlig rapport där rangordning samt styrkor/svagheter för respektive kandidat presenteras
  • Samtliga kandidaters testprofiler ingår i rapporten