HYR VÅRT REKRYTERINGSSYSTEM

Trött på att få fatt på dåliga kandidater i dina egna rekryteringar?

Här kan vi ge dig ett stöd som gör rekryteringsarbetet helt digitalt och där du får mycket bra stöd i urvalsprocessen. Du får full tillgång till vårt rekryteringssystem, där alla sökande kandidater kan ta vårt test Big Five Personlighetsprofil. Om det är säljare eller ingenjörer som du söker, kan du genom testningen rangordna de sökande efter deras personlighet. Denna matchas mot våra normgrupper för dessa yrkesgrupper.

För alla andra yrken har du tillgång till Big Five Personlighetsprofil för kandidaterna, dock utan rangordning. Vi tar successivt fram nya yrkesgrupper för att kunna rangordna dessa via personligheten. För bra för att vara sant, men det är det, när alla som matchar den rätta profilen kommer högst upp i träfflistan! Ditt urvalsarbete går snabbt och enkelt, och kvaliteten på dina rekryteringar ökar givetvis!

Du lägger upp annonser själv, och sedan är det bara att se de sökande komma och registrera sitt CV och ta testet. Slut på pappershantering, svåra urvalsmetoder och garanterat ökad träffsäkerhet i rekryteringarna.Vi ger dig systemstöd, du gör urvals och rekryteringsjobbet, enkelt, snabbt och träffsäkert.

  • Full systemtillgång under rekryteringsuppdraget, pris per rekrytering eller hyra av systemet på rullande kvartalsbasis.
  • Alla kandidater bjuds in att ta testet – Big Five Personlighetsprofil, ingen styckkostnad på testet.
  • CV som inkluderar Big Five Personlighetsprofil med 35 personlighetsdimensioner tas fram
  • Enkla och effektiva urvalsrutiner

Vi erbjuder inte bara rekryteringssystem med testet integrerat, utan du som vill sköta din testning själv kan certifiera dig i vår testmetod. Vårt test Big Five personlighetsprofil är ett professionellt test enligt femfaktorteorin och ger svar på 35 dimensioner i personligheten.

Vi genomför en certifieringsutbildning per termin och/eller när vi har minst fyra deltagare i en kurs. Vi anordnar också företagsinterna certifieringar för t ex en HR-avdelning.

b5

Kontakta Johny Alm via epost eller telefon – 0708-48 06 40