REKRYTERING & TEAM

Vi stöder dig vid dina rekryteringar och teamutveckling genom några olika tjänster:

  • Uthyrning rekryteringssystem med inbyggt Big Five Personlighetstest
  • Second Opinion vid rekrytering – testning/intervju med dina kandidater för att få en second opinion
  • TEAMANALYS – vi använder vårt teamrolltest som grund för analys av hur ditt team är sammansatt.