LEDARUTVECKLING – att finna den inre visdomen i sitt ledarskap

Vi arbetar för närvarande med att bygga upp en ledardag med ungefär samma tema som våra tidigare ledardagar – Den vise chefen. Temat bygger på att finna sin inre balans och visdom mitt i en ekonomi som ibland inte ger utrymme för visdom.

Visdom är ett svårt ord och vi kommer i ledarutbildningen söka dess rot och också dess närvaro i oss själva. Det blir en reflekterande utbildning som löper över tiden. Sättet vi jobbar i utbildningen är ”reflektivt” och är baserat på en längre tids utveckling av den inre visa rösten.