LEDARDAGAR

Den vise chefen har genomförts vid fyra tillfällen och här finner du inbjudan för dessa dagar som gick av stapeln 2012 och 2013.

Här finner du dels länk till sidor som rapporterar om eventet, dels program/inbjudan:

anmalan